info@yedinciyapi.com
Tel : 05322714202
Tuzla / İstanbul

Endüstriyel Zemin Betonları

Helikopterli Perdah Hizmetleri

İnşaat sektöründe helikopterli şap, helikopterli beton olarak da bilinen helikopterli perdah uygulaması, helikopter adı verilen; betona istenilen düzlüğü veren makineler ile yapılan, betonun daha sağlam ve daha kaliteli olmasını sağlayan bir zemin yüzey uygulamasıdır.

Yüzey Sertleştiricili Zeminler

Doğal mineral agregalı yüzey sertleştirici malzeme, beton dökümünü ve perdahına müteakip, yüzey nemini kaybetmeden önce homojen olarak yüzeye serpilecektir. Yüzey sertleştirici m²'ye ortalama 4,5-5 kg sarf edilecek şekilde uygulanacaktır. Yüzey sertleştirici malzemenin serimi iki aşamada yapılır. Kullanılacak malzeme miktarının yaklaşık 2/3'lük kısmı taze beton üzerine sertleştirici kristalize malzemenin yüzeye eşit dağılımı sağlanarak serpilir. Betonun suyu ile nemlenen malzeme disk perdahı ile taze betona yedirilir. Birinci uygulamadan sonra geriye kalan 1/3'lük kısım beton üzerine serpilir ve ilk perdaha dikey olarak perdahlamaya devam edilir. Son bitirme perdahı perdah ve bıçak açısı ayarlanarak istenilen düzgünlük elde edilinceye kadar disk veya mala ile uygulanır. Yüzey sertleştiricinin bu şekilde uygulanması sertleştiricinin yüzeyde monolitik bir tabaka oluşturmasını sağlayacaktır.

 

Endüstriyel Zemin Betonları