Otopark, Fabrika Ve Saha Betonları
28 Ocak 2022 11:06

Otopark, Fabrika ve Saha Betonları

İstenilen beton sınıfında temin edilen hazır beton ile dökümü gerçekleştirilen bu işlemde istenilen kotlara göre saha kot taraması yapıldıktan sonra talep edilen kotlar belirlenir ve beton dökümü serbest veya ano montajı yapılarak gerçekleşir.

Otopark Fabrika ve Saha Betonları